Komerčné priestory - zariadenia

Dezinfekcia a dezodorácia VZT a Rekuperačných zariadení a potrubných rozvodov

Cena služby:

VZT zariadenie so vzduchovým výkonom do 1 000 m3/hod 1m³ 0,30 €
VZT zariadenie so vzduchovým výkonom 1 000 – 5 000 m3/hod 1m³ 0,25 €

 

Dezinfekcia a dezodorácia cirkulačných klimatizačných zariadení a potrubných rozvodov

Cena služby:

Výkon – chladiaci / vykurovací do 5 kW 1 ks 100,00 €
Výkon – chladiaci / vykurovací do 10 kW 1 ks 150,00 €
Výkon – chladiaci / vykurovací do 15 kW 1 ks 175,00 €
Výkon – chladiaci / vykurovací do 20 kW 1 ks 200,00 €

 

Pri väčšom počte zariadení sa tvorí cena individuálne.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Domácnosti

Dezinfekcia a dezodorácia VZT zariadení a potrubných rozvodov

Cena služby:

Pri veľmi malých výkonoch minimálna sadzba služby je 1kpl 100 €
VZT zariadenie so vzduchovým výkonom do 250 m3/hod 1m3 0,50 €
VZT zariadenie so vzduchovým výkonom od 251 – do 500 m3/hod 1m3 0,45 €
VZT zariadenie so vzduchovým výkonom od 501 – do 750 m3/hod 1m3 0,40 €
VZT zariadenie so vzduchovým výkonom od 751 – do 1 000 m3/hod 1m3 0,35 €
VZT zariadenie so vzduchovým výkonom od 1 001 – do 1 500 m3/hod 1m3 0,30 €
VZT zariadenie so vzduchovým výkonom od 1 501 – do 5 000 m3/hod 1m3 0,25 €

 

Dezinfekcia a dezodorácia priestorov

Cena služby:

Priestory o výmere jednotlivo min. cena služby 75,00 €
do 50 m² 1m² 2,50 €
od 50 m² – do 100 m² 1m² 2,40 €
od 100 m² – do 200 m² 1m² 2,30 €
od 200 m² – do 400 m² 1m² 2,20 €

 

Pri väčších priestoroch , alebo väčších celkoch sa cena tvorí individuálne

Doprava 1km / 0,45 €

Uvedené ceny sú vrátane DPH

Automobily

Dezinfekcia celého interiéru vozidla ozónom

Cena služby:

Osobný automobil 1ks 30,00 €
Dodávka – 1 priestorová 1ks 35,00 €
Dodávka – 2 priestorová 1ks 50,00 €
Minibusy , Autobusy a iné dopravné prostriedky dohodou podľa veľkosti a objemu dezinfikovaného priestoru

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Obchodné podmienky : platba v hotovosti po ukončení prác