Ponúkame riešenie kvality ovzdušia a tepelnej pohody pracovného i obytného prostredia.
Nezáleží na tom, či sa jedná o nové priestory, rekonštrukciu alebo optimalizáciu a úpravu jestvujúcich systémov. Po schválení návrhu vieme vypracovať projekt a celé dielo kompletne zrealizovať.

Domácnosti

  • Vetranie: Rekuperácia – Malé vetracie systémy
  • Zvlhčovanie – udržovanie optimálnej vlhkosti vo vykurovacej sezóne

Podnikanie – Komerčné priestory a Administratívne budovy

  • Malé vetracie systémy – zasadačky , reštaurácie , bary , malé prevádzky
  • Veľké centrálne systémy – Administratívne budovy , Polyfunkčné budovy
  • Vetranie kuchýň

Výrobné priestory – Priemysel

  • Odsávanie škodlivín od výrobných procesov
  • Výrobné priestory – vetranie