Kvalita vzduchu, ktorý dýchame zásadne vplýva na naše zdravie.

Výnimočné vlastnosti ozónu je možné využiť k dezinfekcii a dezodorácii uzavretých priestorov a ich zariadení.

Ozón predstavuje veľmi efektívnu alternatívu dezinfekcie chlórovými prípravkami alebo UV žiarením. Likviduje i tie patogény, ktoré sú voči pôsobeniu chlórových prípravkov odolné. Výhodou je, že ozón ako plyn preniká do všetkých kútov, škár, štrbín, i do pórov všetkých materiálov (steny, podlahy, textílie, nábytok, stroje, zariadenia…).

Výhody ozonizácie

 • 100% účinnosť
 • Plne ekologická metóda, ktorá nezanecháva žiaden nebezpečný zvyškový produkt
 • Nízka energetická náročnosť (cca desiatky watov)
 • Variabilita využitia
 • Mobilita zariadenia
 • Jednoduché včlenenie do jestvujúcich technológií (vzduchotechnika, filtrácie bazénov)

Príklady využitia:

 • Likvidácia vírusov, plesní a baktérií v domoch, bytoch, pivniciach, garážach a iných nebytových priestoroch
 • Odstránenie najrôznejších pachov – z varenia, po chemikáliách, po zvieratách,…
 • Dezinfekcia a dezodorácia kuchýň
 • Odstránenie zápachu z cigaretového dymu nielen z ovzdušia, ale i z nábytku, čalúnenia, kobercov, odevov
 • Dezinfekcia a odstránenie zápachu v záverečnej fáze likvidácie následkov požiarov a povodní

Rozdiel oproti konkurencii:

 • používame vysokovýkonné generátory

 • preukázateľný čas a úroveň dezinfekcie
 • meranie dosiahnutej koncentrácie pre dezinfekciu

 • odovzdanie priestoru až po dosiahnutí bezpečnej koncentrácie pre zdravie
 • dosiahnutie koncentrácie na dezinfekčný účinok O3 v priebehu pár sekúnd

Postup pre Rekuperáciu a VZT jednotky:

Generátor ozónu sa prepojí s prívodným potrubím vzduchotechniky v mieste nasávania čerstvého vzduchu hneď za stenou budovy pred samotnou rek. jednotkou tak , aby sme dezinfekciou pokryli čo najväčšiu časť VZT systému.

Vygenerovaný ozón sa prúdom vháňaného vzduchu dostane do celého systému a okamžite, spoľahlivo dezinfikuje a dezodoruje celý systém vrátane rekuperačnej jednotky. Úroveň koncentrácie kontrolujeme na výustke, ktorá je najviac vzdialená od rek. jednotky. Po dosiahnutí koncentrácie 7 ppm, pri ktorej nastáva dezinfekčný účinok sa začne rátať čas samotného dezinfekčného procesu. Samotný proces dezinfekcie je 20 – 30 min.

Dĺžka procesu je závislá od výšky dosiahnutej koncentrácie. Vďaka vysokému výkonu použitého generátora sme schopný v týchto prípadoch niekoľkonásobne prekročiť min. limitnú hodnotu.

Postup pre plochy:

Generátor ozónu sa hadičkou prepojí s vysokovýkonným oscilačným ventilátorom, pomocou ktorého je O3 o vysokej koncentrácii premiešavaný so vzduchom v celom ošetrovanom priestore tak, aby došlo pohybom vzduchu k oplachu všetkých stien a predmetov.

Do najkritickejšieho miesta sa umiestni detektor ozónu a po dosiahnutí limitu 7 ppm začne plynúť dezinfekčný proces.

V prípade malých priestorov, ako sú RD, vieme niekoľkonásobne prekročiť túto hodnotu vo veľmi krátkom čase. Samotný proces dezinfekcie je 20 – 30 min.

Dĺžka procesu je závislá od výšky dosiahnutej koncentrácie.