DEZINFEKCIA OZÓNOM - Pozor za čo platíte!!!

Zásadná vec pri dezinfekcii pomocou Ozónu je preukázanie dosiahnutej koncentrácie.

FIRMA, KTORÁ VÁM VYKONÁVA TÚTO SLUŽBU BEZ MERANIA DOSIAHNUTEJ KONCENTRÁCIE, NEVYKONÁVA DEZINFEKCIU

To, že je ozón cítiť, ani náhodou neznamená, že už je vydezinfikované. Človek je schopný rozoznať prítomnosť ozónu čuchom už pri veľmi malých koncentráciách t.j. 0,02 ppm.
Firma, ktorá Vám vykonáva túto službu, musí mať znalosti o tom, pri akých koncentráciách dochádza k dezinfekcii.

KONCENTRÁCIA OZÓNU V PRIESTORE – Zásadná podmienka účinnej dezinfekcie

  • Koncentráciu O3 sa nedá presne určiť, ani vypočítať na základe použitého generátora ozónu. Závisí od veľa faktorov: objem priestoru, vlhkosť, teplota, úroveň znečistenia, … .
  • Bez merania dosiahnutej koncentrácie sa nedá určiť ani čas potrebný na dosiahnutie účinnej dezinfekcie.
  • Je veľmi dôležité, aby sa ozón rozptyloval po celom ošetrovanom priestore v správnej úrovni koncentrácie. Navyše treba túto úroveň udržiavať primeranú dobu.
  • Ak vírus nebude vystavený pôsobeniu O3 v správnej koncentrácii a na čas, ktorý umožní prienik do steny bunky vírusu a dosiahnutie jeho RNA, bude dezinfekcia v tomto smere neúčinná.
Dezinfekcia komerčných priestorov a VZT ozónom
Dezinfekcia a dezodorácia domácností ozónom
Dezinfekcia automobilov ozónom

Máte záujem o naše služby?

Neváhjte a kontaktujte nás. KONZULTÁCIA ZDARMA.