Ponúkame zabezpečenie tepelnej pohody pracovného i obytného prostredia na profesionálnej úrovni v celom rozsahu. Od samotného návrhu, vypracovania projektu, dodávky, montáže a následne servisu.

Domácnosti

  • Jednoduchá klimatizácia – Kúrenie / Chladenie pre jednu miestnosť
  • Viacjednotkové systémy – Kúrenie / Chladenie pre viac miestností

Podnikanie – Komerčné priestory a Administratívne budovy

  • Jednoduchá klimatizácia – Kúrenie / Chladenie pre jednu miestnosť ( serverovne , …)
  • Viacjednotkové systémy – Kúrenie / Chladenie pre viac miestností
  • Veľké centrálne systémy – Kúrenie / Chladenie pre viac podlaží
  • Vodné chladenie / Kúrenie – Fan coil jednotky – Celé budovy

Výrobné priestory – Priemysel

  • Chladiče – výrobné procesy
  • Výrobné priestory – Kúrenie / Chladenie