Dezinfekcia a pravidelná údržba vzduchotechniky a cirkulačných chladiacich a vykurovacích jednotiek býva často opomenutá. Kvalita vzduchu, ktorý dýchame zásadne vplýva na naše zdravie. Žiaľ, len minimálne dokážeme ovplyvniť kvalitu ovzdušia. Vieme však vplývať na stav vzduchotechnických rozvodov budov, v ktorých sa počas dňa zdržiavame.
Ich filtrácie síce zachytia prachové častice, no vírusy, baktérie, plesne, toxíny a zápach postupujú ventiláciou do prostredia. Pobyt v takto kontaminovanom prostredí môže mať negatívny vplyv na naše zdravie,chorobnosť a koncentráciu. Generátorom ozónu je možné zabezpečiť dokonalú dezinfekciu celého vzduchotechnického systému a odstrániť akýkoľvek zápach.

Výhody ozonizácie

 • 100% účinnosť
 • Plne ekologická metóda, ktorá nezanecháva žiaden nebezpečný zvyškový produkt
 • Nízka energetická náročnosť (cca desiatky watov)
 • Variabilita využitia
 • Mobilita zariadenia
 • Jednoduché včlenenie do jestvujúcich technológií (vzduchotechnika, filtrácie bazénov)

Príklady využitia:

 • Likvidácia pachov, vírusov, plesní a baktérií vo vzduchotechnických rozvodoch budov
 • Odstránenie pachov vo fitnescentrách, rehabilitačných centrách, telocvičniach a šatniach
 • Dezinfekcia a dezodorácia kuchýň hotelov, barov, reštaurácií, v školských a sociálnych zariadeniach, utečeneckých táboroch a azylových domoch
 • Sterilizácia operačných sál, ordinácií, čakární v zdravotníckych zariadeniach a veterinárnych klinikách
 • Dekontaminácia priestorov mikrobiologických, veterinárnych a botanických laboratórií
 • Odstránenie zápachu z cigaretového dymu nielen z ovzdušia, ale i z nábytku, čalúnenia, odevov
 • Dezinfekcia a odstránenie zápachu v záverečnej fáze likvidácie následkov požiarov a povodní

Rozdiel oproti konkurencii:

 • používame vysokovýkonné generátory

 • preukázateľný čas a úroveň dezinfekcie
 • meranie dosiahnutej koncentrácie pre dezinfekciu
 • odovzdanie priestoru až po dosiahnutí bezpečnej koncentrácie pre zdravie
 • dosiahnutie koncentrácie na dezinfekčný účinok O3 v priebehu pár sekúnd

Postup pre Rekuperáciu a VZT jednotky:

Generátor ozónu sa prepojí s prívodným potrubím vzduchotechniky v mieste nasávania čerstvého vzduchu hneď za stenou budovy pred samotnou rek. jednotkou tak , aby sme dezinfekciou pokryli čo najväčšiu časť VZT systému . V prípade výškových budov generátor ozónu napájame hneď za vývodom zo stupačky pre každé jednotlivé poschodie , alebo úsek zvlášť . Vygenerovaný ozón sa prúdom vháňaného vzduchu dostane do celého systému a okamžite, spoľahlivo dezinfikuje a dezodoruje celý systém vrátane rekuperačnej alebo VZT jednotky .

Úroveň koncentrácie kontrolujeme na výustke , ktorá je najviac vzdialená od bodu napojenia alebo od VZT jednotky . Po dosiahnutí koncentrácie 7 ppm , pri ktorej nastáva dezinfekčný účinok sa začne rátať čas samotného dezinfekčného procesu .

Samotný proces dezinfekcie je 20 – 30 min . Dĺžka procesu je závislá od výšky dosiahnutej koncentrácie . Vďaka vysokému výkonu použitého generátora sme schopný v týchto prípadoch niekoľkonásobne prekročiť min. limitnú hodnotu.

Postup pre cirkulačné chladiace a vykurovacie jednotky, Fan - coily, kanálové jednotky, ... :

Generátor ozónu sa prepojí v mieste nasávania vzduchu tesne pred filter zariadenia. Vygenerovaný ozón sa prúdom vháňaného vzduchu dostane do celého priestoru zariadenia a okamžite spoľahlivo dezinfikuje a dezodoruje celú jednotku.

Úroveň koncentrácie kontrolujeme buď na výfuku vzduchu do priestoru , alebo na výustke , ktorá je najviac vzdialená od cirkulačnej jednotky. V prípade potrubných trás rozvodov chladeného / vykurovaného vzduchu samozrejme dochádza k dezinfekcii celého potrubného systému

Po dosiahnutí koncentrácie 7 ppm , pri ktorej nastáva dezinfekčný účinok sa začne rátať čas samotného dezinfekčného procesu . Samotný proces dezinfekcie je 20 – 30 min. Dĺžka procesu je závislá od výšky dosiahnutej koncentrácie . Vďaka vysokému výkonu použitého generátora sme schopný v týchto prípadoch niekoľkonásobne prekročiť min. limitnú hodnotu.