Výhody ozonizácie

 • 100% účinnosť
 • Plne ekologická metóda, ktorá nezanecháva žiaden nebezpečný zvyškový produkt
 • Variabilita využitia
 • Mobilita zariadenia

Dezinfekcia interiéru automobilov ozónom je najspoľahlivejšia a zároveň aj najbezpečnejšia metóda na ničenie patogénov – vírusov, baktérií, spór a plesní. Okrem toho ozón eliminuje zatuchnutie a vlhkosť a tiež nepríjemný zápach z cigaretového dymu, potu, zvierat, či chemikálií.

Príklady využitia:

 • dezinfekcia interiéru osobných automobilov
 • dezinfekcia dodávok
 • dezinfekcia minibusov , autobusov a iných dopravných prostriedkov

Rozdiel oproti konkurencii:

 • používame vysokovýkonné generátory

 • preukázateľný čas a úroveň dezinfekcie
 • meranie dosiahnutej koncentrácie pre dezinfekciu
 • odovzdanie priestoru až po dosiahnutí bezpečnej koncentrácie pre zdravie posádky automobilu
 • dosiahnutie koncentrácie na dezinfekčný účinok O3 v priebehu pár sekúnd

Postup pre dezinfekciu vozidiel ozónom:

Vysokovýkonný Generátor ozónu sa hadičkou prepojí cez pootvorené okno do automobilu. Automobil sa naštartuje a vetranie sa prepne na vnútorný okruh. V priestore automobilu sa umiestni detektor ozónu čo najďalej od prívodu ozónu.
Po dosiahnutí koncentrácie 8 ppm, čo v našom prípade nastáva v priebehu pár sekúnd, začína plynúť čas dezinfekcie 10 minút.
Výkon generátora ozónu zastabiluzejeme pri koncentrácii 20 ppm, čo prebehne počas prvej minúty procesu.
Koncentrácia 7 ppm je spodná hranica koncentrácie, kedy má O3 dezinfekčný účinok. Po uplynutí nastaveného času sa generátor vypne, vetranie automobilu sa prepne do režimu s čerstvým vzduchom na maximálny výkon.
Po dosiahnutí koncentrácie bezpečnej na prítomnosť osôb čo je 0,1 ppm sa proces dezinfekcie ukončí